Skip to content
Explore More Toolkits

สร้างพลังให้ผู้หญิงกับ Explore More

สื่อการเรียนการสอน Explore More เป็นโครงการการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมผู้นำในอนาคตในชั้นเรียนของคุณ

70,000คนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของซันซิล

เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทั่วโลก

โลกนี้ยังมีอะไรให้เรียนรู้จากการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้กลายเป็นผู้รักการเรียนรู้ ผู้ที่กล้าใฝ่ฝัน และผู้กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ทว่าบ่อยครั้งที่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนหญิงต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ขวางกั้นโอกาสและการมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม ซันซิลจึงมีภารกิจที่พร้อมจะปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ และขยายโอกาสให้เยาวชนหญิงก้าวไกลกว่าขอบเขตที่กำหนด

เป้าหมายของซันซิลคือการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนหญิงให้เกิดวิสัยทัศน์ ความมั่นใจ ทักษะ และให้การสนับสนุนตามที่ต้องการเพื่อให้พวกเธอเริ่มมองหาโอกาส โดยเฉพาะการเปิดโลกทัศน์ให้กับความฝันและเป้าหมายของผู้หญิง เมื่อผู้หญิงสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระและเต็มที่ พวกเธอจะได้รับประโยชน์มากมายและคืนสู่สังคมไม่แพ้กัน

 

School children
Clenched fists on purple background
Hand with pencil

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

Explore More เป็นโครงการการศึกษาที่ครอบคลุม โดยร่วมออกแบบกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Girl Rising และ ICRW เพื่อส่งเสริมผู้หญิง เสริมสร้างจุดแข็ง และสำรวจความฝันของพวกเธอ

 
6 บทเรียน 12 คาบเรียน ที่ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เพื่อการพัฒนา
 
สำหรับเยาวชนอายุ 12-18 ปี
 
กิจกรรมที่สนุกและเพลิดเพลินเป็นเวลา 45 นาทีต่อคาบเรียน
 
คาบเรียนที่มีหลากหลายองค์ประกอบ การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ

สิ่งที่จะได้รับ

เรื่องราวจากแบบอย่าง

วิดีโอเจ็ดตอนที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงของหญิงสาวจากอินเดีย เนปาล เฮติ เซียร์ราลีโอน เปรู และปากีสถาน จากปากของพวกเธอเอง โดยโครงการนี้ให้ความสำคัญกับพลังแห่งการบอกเล่าเรื่องราวและการเรียนรู้จากกันและกัน

เรียนรู้ตัวตน

การสนับสนุนของคุณโดยอาศัยแนวทางของโครงการนี้ ไม่ว่าการสร้างความเข้าใจในผลกระทบเชิงลบจากการเหมารวมและอคติทางลักษณะเพศ จนกระทั่งการตั้งเป้าหมาย จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตัวตนอย่างไม่รู้ลืม สู่ความฝันและความมุ่งมั่นอย่างไร้ขีดจำกัด

กิจกรรมสนุกๆ

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เอื้อให้ผู้หญิงคิดนอกกรอบ เพื่อกระตุ้นจินตนาการ ตั้งเป้าหมาย และตระหนักในพลังแห่งศักยภาพของตนเอง

ส่งเสริมศักยภาพ

โครงการ Explore More ผ่านการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เยาวชนหญิงได้ส่งเสริมศักยภาพของตนผ่าน

ความใฝ่ฝัน โดยเรียนรู้วิธีสื่อสารความใฝ่ฝันของตน ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหน

จัดการความคาดหวัง โดยสอนว่าพวกเธอเป็นได้มากกว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังให้เป็น

สร้างแรงบันดาลใจ โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงผู้ที่เป็นแบบอย่างและผู้อื่นที่เป็นแรงบันดาลใจของพวกเธอ

สนับสนุน โดยช่วยให้พวกเธอตระหนักถึงและเห็นคุณค่าในพลังของชุมชน

เปิดใจที่จะมองหาการสนับสนุนและพร้อมให้การสนับสนุนผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย

มาเริ่มกันเลย

หากคุณต้องการเข้าชมวิดีโอ กรุณาติดต่อ info@girlrising.org

บทนำ
คู่มือกระบวนการ
ดาวน์โหลดเลย
บทที่ 1
พลังแห่งความฝัน
ดาวน์โหลดเลย
บทที่ 2
สิทธิและโอกาส
ดาวน์โหลดเลย
บทที่ 3
รู้จักจุดแข็ง
ดาวน์โหลดเลย
บทที่ 4
ระบบสนับสนุนและแบบอย่าง
ดาวน์โหลดเลย
บทที่ 5
ความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่
ดาวน์โหลดเลย
บทที่ 6
เส้นทางสู่การสร้างพลังของตัวฉัน
ดาวน์โหลดเลย
ภาคผนวก
ทรัพยากรและข้อมูลประจำประเทศ
ดาวน์โหลดเลย

ขอบคุณที่ดาวน์โหลด

เริ่มใช้งานสื่อการเรียนการสอนนี้เพื่อการส่งเสริม ให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลก

ติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านอื่นๆ - info@girlrising.org